$nazwa - testy samochodów\n"; print "\n"; print "\n"; meta (); top (); print "testy aut › "; if(isset($page)) { $mpage = $page+1; print "$rekord[nazwa] › str. $mpage"; } else { print strtolower($rekord[nazwa]); } left_marka ($marka_id); // $wynik_ile = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM auto_test WHERE marka=$marka_id")); $wynik_ile = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM auto_test WHERE marka=$marka_id AND pub=1")); $ile_kat = $wynik_ile[0]; ?>
Testy samochod?w $nazwa"; print "Ilo?? auto test?w $rekord[nazwa]: $ile_kat\n"; } require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/_inc/data.inc"); require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/_inc/pasek.inc"); $l_odp_nastronie=4; $l_odp_napasku=4; // $skrypt="index_unpub.php?marka_id=$marka_id&"; $skrypt="index.php?marka_id=$marka_id&"; $baza = $mysql_connect; mysql_select_db("autogaleria",$baza); // $wynik = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM auto_test WHERE marka=$marka_id")); $wynik = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM auto_test WHERE marka=$marka_id AND pub=1")); $l_odp = $wynik[0]; $start=$page*$l_odp_nastronie; // $wynik = mysql_query("SELECT * FROM auto_test WHERE marka=$marka_id ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie",$baza); $wynik = mysql_query("SELECT * FROM auto_test WHERE marka=$marka_id AND pub=1 ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie",$baza); while ($rekord = mysql_fetch_array ($wynik)) { $nazwa = strtolower($rekord[nazwa]); $nazwa = ereg_replace( " ", "-", $nazwa ); $nazwa = ereg_replace( "/", "", $nazwa ); $nazwa = ereg_replace( "'", "", $nazwa ); $nazwa = ereg_replace( "+", "-", $nazwa ); $nazwa = ereg_replace( "&", "-and-", $nazwa ); $alt = "$rekord[nazwa] - AUTO TEST"; $url = "/auto_test/$nazwa,$rekord[id].html"; // $url = "/auto_test/test.php?id=$rekord[id]"; // $url2 = "/auto_test/test_unpub.php?id=$rekord[id]"; print "
$rekord[nazwa] - $rekord[tytul]
$rekord[data] | "; $wynik2 = mysql_query ("SELECT * FROM autorzy WHERE id=$rekord[autor]"); while ($rekord2 = mysql_fetch_array ($wynik2)) { print "$rekord2[nazwa]"; } print "
"; $size = GetImageSize("_gfx/".$rekord[id]."_b.jpg"); print "\"$alt\"\n"; print "

"; print nl2br($rekord[lead]); print "


\n"; } ?>

Testy samochod?w - autoGALERIA.pl testy aut › str. $mpage"; } else { print "testy aut"; } left (testy); $wynik_all = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM auto_test WHERE pub=1")); $l_odp = $wynik_all[0]; ?>

Testy samochod?w autoGALERIA.pl


To baza profesjonalnych test?w nowych aut na polskim rynku, z kt?rych ka?dy zawiera: du?o zdj??, dane tech., cennik, wyposa?enie oraz punktacje.

Subskrybuj kana? RSS - autoGALERIA.pl TESTY
$title - $rekord[tytul]
$rekord[data] | "; $wynik2 = mysql_query ("SELECT * FROM autorzy WHERE id=$rekord[autor]"); while ($rekord2 = mysql_fetch_array ($wynik2)) { print "$rekord2[nazwa]"; } print ""; if ($rekord['thumb']!='') { $size = GetImageSize("_gfx/".$rekord[thumb].""); print "\"$alt\"\n"; } else { $size = GetImageSize("_gfx/".$rekord[id]."_b.jpg"); print "\"$alt\"\n"; } print "

"; print nl2br($rekord[lead]); print "

\n"; } ?>