PDA

Zobacz pełną wersję : Tablice rejestracyjne w pigułce.AGENT
05-07-2006, 14:21
POLSKIE TABLICE REJESTRACYJNE

Pierwsze, co ważne polskie tablice rejestracyjne, miały swój początek w roku 1922. Wcześniej, w latach 1918-1922 do oznaczania pojazdów używano tablic z poszczególnych zaborów. Rozróżniono wtedy podział tablic na samochodowe (z przodu jednorzędowa, z tyłu dwurzędowa), motocyklowe (w kształcie łuku), próbne, wojskowe, oraz co ciekawe specjalne tablice dla pojazdów Kolumny Zamkowej (Kancelarii rezydenta).
Zdjęcie tablicy '22: (W - Warszawa)
http://images2.fotosik.pl/98/c8449374e5694413m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8449374e5694413.html)

W 28 roku nastąpiła niewielka zmiana, polegająca na zwiększeniu wymiarów tablic.
W roku 1937 nastąpiła reforma w tej dziedzinie, głównie chodziło o wprowadzenie czarnego tła i białych znaków. Litery i cyfry na tablicach próbnych byly koloru żółtego. Dalej zachowano na motocyklach blachy w kształcie łuku, samochody zaś miały z przodu i z tyłu tablice jednorzędowe.
Przykład tablicy z 1937 r (A - pojazd niebędący taksówką, 11 - miasto Warszawa):
http://images4.fotosik.pl/61/76080004ae50d32fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76080004ae50d32f.html)

Kolejna nowelizacja przepisów nastąpila w 1946 roku, prowadzając novum w postaci pojawienia sie pod numerem pełnej nazwy województwa. Wprowadzono kody określające przeznaczenie pojazdu (była to pierwsza litera):
Kody określające przeznaczenie pojazdu:
W latach 1946-1950:
Państwowe niezarobkowe - A, B, C, D, E, G
Zarobkowe (wszystkie) - T, U, X, Z
Pozostałe pojazdy - H, K, L, M, N
W latach 1950-1956:
Państwowe niezarobkowe - A, B, C, E
Spółdzielni i partii nie przeznaczone do użytku publicznego - P, S
Prywatne nie przeznaczone do użytku publicznego - H, L
Do zarobkowego przewozu osób lub rzeczy (oprócz PKS-u) - T, X
PKS-u - PKS
Zdjęcie tablicy z okresu 46-50 (H - pojazd prywatny, 66 - Katowice):
http://images4.fotosik.pl/61/b00e55f5fab08fafm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b00e55f5fab08faf.html)

W 1950 roku wprowadzono tablice dla cudzoziemców, 6 lat później nastąpiła kolejna reforma.
Od tego czasu mówimy o tablicach '56, spotykanych jeszcze w starych filmach polskiej produkcji.
Pierwsza litera w numerze oznaczała województwo, natomiast druga - powiat lub miasto (dzielnicę w Warszawie i Łodzi). Jako druga litera
nie mogły być użyte: D, J, Ł, U, Ż, a od 1964 r. również N i Y.
Druga litera Z była zarezerwowana dla pojazdów cudzoziemców.
Wyróżniki powiatów nie były określone centralnym zarządzeniem -
były ustalane przez lokalne władze.
W 1959 roku weszły do użytku tablice motorowerowe; białe tło i czarne znaki.

W-miasto Warszawa, I zasób:
http://images2.fotosik.pl/97/9f5bc44ed387a1f4m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f5bc44ed387a1f4.html)

S - woj. katowickie, II zasób
http://images1.fotosik.pl/97/8c70ab0e4223ef2em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c70ab0e4223ef2e.html)

Kolekcja tablic 56 kolegi z branży:
http://images1.fotosik.pl/98/cfc7cc94027d3116m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cfc7cc94027d3116.html)


Tak więc doszliśmy do rzeczy jeszcze aktualnych, czyli potocznie wanych "czarnych" tablic rejestracyjnych. Tablice te wydawało się od 1 lipca 1976 r. do 30 kwietnia 2000 r. Termin wymiany tablic wg wzoru 1956 był kilkakrotnie przesuwany, ostatecznie poprzednie tablice straciły swoją ważność 31 grudnia 1983 r.
Do 1993 roku tablice mogły być wykonane z plastiku, niestety większość z nich nie wytrzymała próby czasu, co jeszcze dziś możemy zaobserwować. Od 1993 r tablice musiały być już odporne na pożar oraz posiadać wygrawerowany znak legalizacyjny.

RODZAJE TABLIC '76

Zwyczajne samochodowe:
http://images3.fotosik.pl/98/65ec849e1aaf5813m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/65ec849e1aaf5813.html) http://images1.fotosik.pl/98/f54ce64251064c5em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f54ce64251064c5e.html)
Wygląd i budowa: białe znaki na czarnym tle; składały się z 3 liter oraz 4 cyfr, lub 3 liter, 3 cyfr i litery na końcu.
W latach 1976-1991 numery 3 litery + 4 cyfry były wydawane dla pojazdów prywatnych, a numery z literą na końcu - dla pojazdów państwowych (uspołecznionych). W 1991 r. zlikwidowano podział na pojazdy prywatne i państwowe.
Tablica państwowa:
http://images2.fotosik.pl/98/6743657afe1d2e01m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6743657afe1d2e01.html)

Od września 1996 r. tablice 3 litery + 3 cyfry + 1 litera mogły być wydawane dla wszystkich pojazdów po wyczerpaniu pojemności zasobu 3 litery + 4 cyfry. Tu przykład takiej blachy:
http://images1.fotosik.pl/98/6fd3d6840984f5c0m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fd3d6840984f5c0.html)


Poniżej przedstawiam wyrózniki poszczególnych 49 województw (2 pierwsze litery na tablicy).

BP, BA, BS - Biała Podlaska
BK, BT, BI - Białystok
BB, BL, BO - Bielsko-Biała
BY, BG, BD, BC - Bydgoszcz
CH, CM, CU - Chełm
CI, CN, CA - Ciechanów
CZ, CE, CO - Częstochowa
EL, EG, EB - Elbląg
GD, GK, GA, GN - Gdańsk
GO, GW, GR - Gorzów Wlkp.
JG, JE, JA - Jelenia Góra
KL, KZ, KP - Kalisz
KA, KT, KB, KC, KD, KX - Katowice
KI, KE, KJ - Kielce
KN, KM, KF - Konin
KO, KG, KY - Koszalin
KR, KK, KW, KV - Kraków
KS, KU, KH - Krosno
LG, LI, LA - Legnica
LE, LS, LN - Leszno
LU, LL, LB - Lublin
LO, LM, LA - Łomża
LD, LZ, LF, LW - Łódź
NS, NO, NA - Nowy Sącz
OL, ON, OT - Olsztyn
OP, OE, OD - Opole
OS, OK, OR - Ostrołęka
PI, PA, PY - Piła
PT, PK, PU - Piotrków Tryb.
PL, PC, PB - Płock
PO, PN, PZ, PW - Poznań
PR, PM, PE - Przemyśl
RA, RO, RD - Radom
RZ, RE, RW - Rzeszów
SE, SD, ST - Siedlce
SI, SA, SB - Sieradz
SK, SN, SF - Skierniewice
SL, SP, SG - Słupsk
SU, SW, SO - Suwałki
SZ, SC, SM - Szczecin
TG, TB, TE - Tarnobrzeg
TA, TN ,TW - Tarnów
TO, TU, TY - Toruń
WB, WY, WH - Wałbrzych
WA, WS, WI, WU, WG, WF, WX, WZ, WM, WP, WT, WV - Warszawa
WL, WK, WE - Włocławek
WR, WO, WC, WW - Wrocław
ZA, ZM, ZC - Zamość
ZG, ZE, ZN - Zielona Góra

KX, WX, WZ - wyrózniki wprowadzone w 1993 r.
WM, WP, WT, WV - wyróżniki wprowadzone w 1997 r.

Tymczasowe:

Wygląd i budowa: żółte znaki na czarnym tle, 1 litera + 6 cyfr; litera i pierwsza cyfra są wyróżnikiem województwa.
Tablice tymczasowe w latach 1981-1983 były stosowane w celu przejazdu z miejsca zakupu pojazdu do siedziby właściciela lub wywozu pojazdu za granicę. Od roku 1984 stosowano je również do rejestracji czasowej i niezbędnych przejazdów w celu naprawy, przeglądu itp., a od 1999 r. - także do celów eksploatacji pojazdu w ramach badań i prób.
http://images3.fotosik.pl/97/ea30fa749cf1a225m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea30fa749cf1a225.html)

Próbne:

Wygląd i budowa: białe znaki na czerwonym tle, 3 litery + 4 cyfry; wycofane 31 grudnia 1998 r
Tablice próbne w latach 1976-1983 były wydawane dla pojazdów czasowo dopuszczonych do ruchu, a od roku 1984 - dla pojazdów eksploatowanych w ramach badań i prób przeprowadzanych przez właściwe przedsiębiorstwa lub placówki naukowo-badawcze.
http://images2.fotosik.pl/97/57c2a5edad6255d4m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57c2a5edad6255d4.html)

Dla cudzoziemców:

Wygląd i budowa: białe znaki na zielonym tle; Pierwszą literą zawsze było "I", 2 kolejne były kodem województwa
Tablice dla cudzoziemców wydawano dla pojazdów cudzoziemców zamieszkałych w Polsce oraz zagranicznych osób prawnych mających swoją siedzibę w Polsce, nie korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Od 1984 r. wydawano je tylko cudzoziemcom bez karty stałego pobytu (cudzoziemcom z kartą wydawano tablice zwyczajne).
http://images4.fotosik.pl/60/c3444f5b7626ba6bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3444f5b7626ba6b.html)

Dyplomatyczne:

Wygląd i budowa: białe znaki na niebieskim tle; 2 litery + 5 cyfr
Litery są wyróżnikiem województwa (w praktyce stosowało się tylko WA). Pierwsze dwie cyfry są kodem państwa dyplomaty. Na tabliach dwurzędowych w górnym rzędzie znajdowały się 2 litery i 2 cyfry, a w dolnym - 3 cyfry.
Tablice dyplomatyczne były wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych państw obcych i organizacji narodowych w Polsce oraz ich personelu, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych.
http://images4.fotosik.pl/61/ea8c43285401f536m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ea8c43285401f536.html)

Tablice specjalne:

Wygląd i budowa: białe znaki na czarnym tle, 3 litery + 4 cyfry
Pierwsze dwie litery były wyróżnikiem służby: U* - wojsko, MO - policja (dawniej Milicja Obywatelska), HW - straż graniczna, HN - wojska podległe MSWiA.
Ciężarówki wojskowe mogły mieć, zamiast tablic, numer namalowany białą farbą na tylnej burcie pojazdu i na bocznych drzwiach.
Na tablicach wojskowych były stosowane kody: UA, UC, UE, UF, UG, UH, UK, UL, UN, UO, UR, US, UW.
Na tablicach policyjnych były stosowane kody: MOA, MOF, MOK, MOP, MOS na tablicach samochodowych
oraz MOR, MOT na tablicach motocyklowych.

Policyjna:
http://images3.fotosik.pl/97/6076900e4985d124m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6076900e4985d124.html)

Wojskowa:
http://images3.fotosik.pl/97/b9bfe9c412e4224bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9bfe9c412e4224b.html) http://images1.fotosik.pl/98/22994d1dafc50868m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22994d1dafc50868.html)

Straż graniczna:
http://images1.fotosik.pl/97/0799a54ac8d83efbm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0799a54ac8d83efb.html)

TABLICE 2000

Potocznie zwane "białymi tablicami", obowiązuja od 1 maja 2000r. Rejestracje wg wzoru 76 przestaja obowiązywać przy
zmianie wlaściciela, lub zmianie miejsca zamieszkania (powiatu).
Od 1 maja 2006 r. wszystkie tablice, oprócz dyplomatycznych, po lewej stronie mają niebieski pasek (euroband)
z oznaczeniami kraju - gwiazdkami Unii Europejskiej i literami PL. Do 30 kwietnia 2006 r. na tablicach na miejscu
gwiazdek UE znajdowała się polska flaga. Wszystkie tablice mają odblaskowe tło.
Pomiędzy kodem miejsca rejestracji a wyróżnikiem pojazdu znajduje się nalepka legalizacyjna, a na tablicach
tymczasowych - nalepka ważności tablicy.

TABLICE ZWYCZAJNE SAMOCHODOWE:

Powiaty z wyróżnikiem jednoliterowym:

- I zasób - 2 litery + 5 cyfr - 99 999 kombinacji
http://images1.fotosik.pl/98/c67b23b02617c9c6m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c67b23b02617c9c6.html) http://images4.fotosik.pl/61/248f6b407caecaa6m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/248f6b407caecaa6.html)

- II zasób - 2 litery + 4 cyfry + 1 litera - 199 980
http://images1.fotosik.pl/98/4eb3d78eed31498bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4eb3d78eed31498b.html) http://images1.fotosik.pl/98/b656b3ed57dfb055m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b656b3ed57dfb055.html)

- III zasób - 2 litery + 3 cyfry + 2 litery - 399 600
http://images3.fotosik.pl/97/f7c070c9fa0c4253m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f7c070c9fa0c4253.html)

- IV zasób - 2 litery + 1 litera + 4 cyfry - 199 980 (od maja 2006)
- V zasób - 2 litery + 2 litery + 3 cyfry - 399 600 (od maja 2006)
Łączna pojemność rejestracyjna - 1 299 159

Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym:

- I zasób - 3 litery + 1 litera + 3 cyfry - 19 980
http://images2.fotosik.pl/97/fa2e940160e46ec9m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa2e940160e46ec9.html) http://images2.fotosik.pl/97/da1060b6ec3d284dm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da1060b6ec3d284d.html)

- II zasób - 3 litery + 2 cyfry + 2 litery - 39 600
http://images3.fotosik.pl/97/4965e607b3936609m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4965e607b3936609.html) http://images2.fotosik.pl/98/a1e0bc9d6696a025m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1e0bc9d6696a025.html)

- III zasób - 3 litery + 1 cyfra + 1 litera + 2 cyfry - 17 820 (od września 2002)
Pierwszą cyfrą nie może być 0.
http://images1.fotosik.pl/98/a6b47b7649fa9cb1m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6b47b7649fa9cb1.html)

- IV zasób - 3 litery + 2 cyfry + 1 litera + 1 cyfra - 17 820 (od września 2002)
Ostatnią cyfrą nie może być 0.
http://images2.fotosik.pl/97/99516e6930f6accbm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99516e6930f6accb.html)

- V zasób - 3 litery + 1 cyfra + 2 litery + 1 cyfra - 32 400 (od września 2002)
Żadna z cyfr nie może być 0.
http://images1.fotosik.pl/98/8caac99d201e3538m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8caac99d201e3538.html)

- VI zasób - 3 litery + 2 litery + 2 cyfry - 39 600 (od września 2003)
http://images4.fotosik.pl/61/9d8d1058cf005f53m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d8d1058cf005f53.html)

- VII zasób - 3 litery + 5 cyfr - 99 999 (od maja 2006)
Obecnie następujące powiaty wydaja tablice w 7 zasobie: DOL, FMI, LOP, NEB, WOS, WWY, ZDR, ZGL, ZKL, ZPL.
http://images1.fotosik.pl/98/4e3ab420b29f2081m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e3ab420b29f2081.html)

- VIII zasób - 3 litery + 4 cyfry + 1 litera - 199 980 (od maja 2006)
http://images1.fotosik.pl/98/d3651481b9460e9em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3651481b9460e9e.html)
Obecnie tylko powiat lubelski LUB wydaje tablice z 8 zasobu (równolegle z 7 zasobem; jest tam rejonizacja).

- IX zasób - 3 litery + 3 cyfry + 2 litery - 399 600 (od maja 2006)
Łączna pojemność rejestracyjna - 866 799


TABLICE MOTOCYKLOWE:

Powiaty z wyróżnikiem jednoliterowym:
- I zasób - 2 litery + 4 cyfry
- II zasób - 2 litery + 3 cyfry + 1 litera
http://images2.fotosik.pl/97/4562853723123a74m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4562853723123a74.html)

Powiaty z wyróznikiem dwuliterowym: wg zasobów samochodowych.
http://images2.fotosik.pl/97/57d34e617ae39988m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57d34e617ae39988.html)

TABLICE MOTOROWEROWE:

Powiaty z wyróżnikiem jednoliterowym:
- I zasób - 2 litery + 4 cyfry
- II zasób - 2 litery + 3 cyfry + 1 litera
http://images4.fotosik.pl/61/ad2b3e99663e1e54m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad2b3e99663e1e54.html)

Powiaty z wyróznikiem dwuliterowym: wg zasobów samochodowych.
http://images2.fotosik.pl/97/abdf142f621d406em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abdf142f621d406e.html)

TYMCZASOWE:

- I zasób - 1 litera + 1 cyfra + 4 cyfry
- II zasób - 1 litera + 1 cyfra + 3 cyfry + 1 litera

Tablice tymczasowe są wydawane dla pojazdów rejestrowanych czasowo. Do września 2002 r. były obowiązkowe przy zmianie właściciela pojazdu. Obecnie wydaje się je tylko na wniosek właściciela.

http://images2.fotosik.pl/97/f44f0b500be527abm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f44f0b500be527ab.html)


BADAWCZE:

1 litera + 1 cyfra + 3 cyfry + litera B
Tablice badawcze są wydawane dla pojazdów testowanych, np. w celu badań homologacyjnych. Oprócz tablic badawczych pojazd musi posiadać z przodu i z tyłu czerwone tabliczki z napisem "Jazda próbna".

http://images3.fotosik.pl/97/2d72409295391aa4m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d72409295391aa4.html)

ZABYTKOWE:

Powiaty z wyróżnikiem jednoliterowym: 2 litery + 2 cyfry + 1 litera
Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym: 3 litery + 1 cyfra + 1 litera

Tablice zabytkowe są wydawane do samochodów i motocykli, które mają ponad 25 lat, nie są produkowane od co najmniej 15 lat i są wpisane do rejestru dóbr kultury. Mogą również zostać wydane na młodszy pojazd prototypowy, który nie wszedł do produkcji seryjnej.

http://images4.fotosik.pl/61/05c63f193ba49330m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05c63f193ba49330.html) http://images2.fotosik.pl/97/7187b84572af786cm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7187b84572af786c.html)

DYPLOMATYCZNE:

1 litera + 6 cyfr, białe znaki na niebieskim tle.
Tablice dyplomatyczne są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych państw obcych i organizacji narodowych w Polsce oraz ich personelu, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Jako jedyne nie mają eurobandu. Ewidencję tych tablic prowadzi wojewoda warszawski.

http://images1.fotosik.pl/98/f51ab0a49ef77e64m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f51ab0a49ef77e64.html)

WOJSKOWE:

Pojazdy kołowe: 2 litery (pierwsza U) + 5 cyfr
Pojazdy gąsienicowe: 2 litery (pierwsza U) + 4 cyfry + litera T
Na pojazdach gąsiennicowych, transporterach kołowych oraz amochodach opancerzonych numer może być namalowany na pojeździe.

http://images4.fotosik.pl/61/bda91cdfcaa56e77m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bda91cdfcaa56e77.html)

POLICYJNE:

HPA A001-Z999, 01AA-99AZ - Komenda Główna Policji
HPB A001-Z999, 01BA-99BZ - KWP - woj. dolnośląskie
HPC A001-Z999, 01CA-99CZ - KWP - woj. kujawsko-pomorskie
HPD A001-Z999, 01DA-99DZ - KWP - woj. lubelskie
HPE A001-Z999, 01EA-99EZ - KWP - woj. lubuskie
HPF A001-Z999, 01FA-99FZ - KWP - woj. łódzkie
HPG A001-Z999, 01GA-99GZ - KWP - woj. małopolskie
HPH A001-Z999, 01HA-99HZ - KWP - woj. mazowieckie
HPJ A001-Z999, 01JA-99JZ - KWP - woj. opolskie
HPK A001-Z999, 01KA-99KZ - KWP - woj. podkarpackie
HPL A001-C999, 01AA-99CZ - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
HPL D001-E999, 01DA-99EZ - Szkoła Policji w Pile
HPL F001-G999, 01FA-99GZ - Szkoła Policji w Słupsku
HPL H001-J999, 01HA-99JZ - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
HPL K001-L999, 01KA-99LZ - Szkoła Policji w Katowicach
HPM A001-Z999, 01MA-99MZ - KWP - woj. podlaskie
HPN A001-Z999, 01NA-99NZ - KWP - woj. pomorskie
HPP A001-Z999, 01PA-99PZ - KWP - woj. śląskie
HPS A001-Z999, 01SA-99SZ - KWP - woj. świętokrzyskie
HPT A001-Z999, 01TA-99TZ - KWP - woj. warmińsko-mazurskie
HPU A001-Z999, 01UA-99UZ - KWP - woj. wielkopolskie
HPW A001-Z999, 01WA-99WZ - WP - woj. zachodniopomorskie
HPZ A001-Z999, 01ZA-99ZZ - Komenda Stołeczna Policji

http://images1.fotosik.pl/98/c08c42833341884em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c08c42833341884e.html)

SŁUŻBA CELNA:
(od czerwca 2003)
HCA IC w Olsztynie
HCG IC we Wrocławiu
HCN IC w Łodzi
HCB IC w Białymstoku
HCH IC w Rzepinie
HCO IC w Poznaniu
HCC IC w Białej Podlaskiej
HCJ IC w Szczecinie
HCP IC w Opolu
HCD IC w Przemyślu
HCK IC w Gdyni
HCR IC w Kielcach
HCE IC w Krakowie
HCL IC w Warszawie
HCF IC w Katowicach
HCM IC w Toruniu

http://images3.fotosik.pl/97/5d887e52c41caecem.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d887e52c41caece.html)

KONTROLA SKARBOWA:
(od czerwca 2003)
HSB podlaskie
HSK małopolskie
HSS śląskie
HSC kujawsko-pomorskie
HSL lubelskie
HST świętokrzyskie
HSD dolnośląskie
HSN warmińsko-mazurskie
HSW mazowieckie
HSE łódzkie
HSO opolskie
HSZ zachodniopomorskie
HSF lubuskie
HSP wielkopolskie
HSG pomorskie
HSR podkarpackie

http://images1.fotosik.pl/98/ab0250e2d01af26em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab0250e2d01af26e.html) http://images2.fotosik.pl/97/3ae2ec726c92422em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ae2ec726c92422e.html)

JEDNOSTKI WOJSKOWE MSWiA, BOR:

Pierwsze 2 litery HB, np.:
http://images3.fotosik.pl/97/4ee5fb9ea3fb8174m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ee5fb9ea3fb8174.html)

HK - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu

STRAŻ GRANICZNA:

HWA A*** samochody, przyczepy (w całym kraju)
HWK A*** motocykle (w całym kraju)

INDYWIDUALNE:
Składają się z kodu miejsca (czyli 1 litery - wyróznik województwa, oraz jednej cyfry - właściciel pojazdu
ustala jaka to ma być cyfra) i wyrózniku pojazdu - 3 do 5 liter, z tym, że 2 ostatnie mogą zostać
zastąpione cyframi. Wydawane sa na wniosek właściciela pojazdu, a ich koszt to 1000 polskich złotych.
Wydaje się je tylko na samochodach oraz motocyklach.

Kombinacje znaków na wyrózniku pojazdu:

5 liter:
http://images1.fotosik.pl/98/33faf332dee1dae2m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33faf332dee1dae2.html) http://images1.fotosik.pl/98/f23157ac0afb2276m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f23157ac0afb2276.html)

4 litery:
http://images4.fotosik.pl/61/e62add8b02b17273m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e62add8b02b17273.html) http://images4.fotosik.pl/61/407ba4019302761em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/407ba4019302761e.html)

3 litery:
http://images1.fotosik.pl/98/74d7790f9d6e1921m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/74d7790f9d6e1921.html) http://images4.fotosik.pl/61/4a7f82304d0441f7m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a7f82304d0441f7.html)

4 litery + 1 cyfra:
http://images3.fotosik.pl/97/aa2456c6e2dd331am.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa2456c6e2dd331a.html) http://images1.fotosik.pl/98/a2c9b5cedcf58383m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2c9b5cedcf58383.html)

3 litery + 1 cyfra:
http://images3.fotosik.pl/97/cca01b1e8eed3f47m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cca01b1e8eed3f47.html) http://images3.fotosik.pl/97/a8d181ed1bfdd924m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a8d181ed1bfdd924.html)

2 litery + 1 cyfra:
http://images1.fotosik.pl/98/929cbc9c2d56613fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/929cbc9c2d56613f.html)

3 litery + 2 cyfry:
http://images4.fotosik.pl/61/a7985526d512189cm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7985526d512189c.html) http://images2.fotosik.pl/98/565600083ca867cfm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/565600083ca867cf.html)

2 litery + 2 cyfry:
http://images1.fotosik.pl/98/8737e08c4e528625m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8737e08c4e528625.html) http://images1.fotosik.pl/98/f1c74f2c6b68448am.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1c74f2c6b68448a.html)

1 litera + 2 cyfry:
http://images3.fotosik.pl/97/99a3d11181da4503m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/99a3d11181da4503.html)


Tablice indywidualne na motocyklach:
http://images4.fotosik.pl/61/dd6b0777fe203ac8m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd6b0777fe203ac8.html) http://images1.fotosik.pl/98/5545b8b7ab79d62em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5545b8b7ab79d62e.html) http://images1.fotosik.pl/98/fe6280124e4fb87em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe6280124e4fb87e.html) http://images3.fotosik.pl/97/8ecba45e2436bbbem.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8ecba45e2436bbbe.html)
Rzecz bardzo istotna, kto wie, czy nie najważniejsza dla laików w tej dziedzinie, czyli
WYRÓŻNIKI POWIATÓW:

B - województwo podlaskie

BAU - Augustów
BBI - Bielsk Podlaski
BGR - Grajewo
BHA - Hajnówka
BI - Białystok miasto
BIA - Białystok powiat
BKL - Kolno
BL - Łomża miasto
BLM - Łomża powiat
BMN - Mońki
BS - Suwałki miasto
BSE - Sejny
BSI - Siemiatycze
BSK - Sokółka
BSU - Suwałki powiat
BWM - Wysokie Mazowieckie
BZA - Zambrów

C - województwo kujawsko pomorskie

CAL - Aleksandrów Kuj.
CB - Bydgoszcz miasto
CBR - Brodnica
CBY - Bydgoszcz powiat
CCH - Chełmno
CG - Grudziądz miasto
CGD - Golub-Dobrzyń
CGR - Grudziądz powiat
CIN - Inowrocław
CLI - Lipno
CMG - Mogilno
CNA - Nakło nad Notecią
CRA - Radziejów
CRY - Rypin
CSE - Sępno Krajeńskie
CSW - Świecie
CT - Toruń miasto
CTR - Toruń powiat
CTU - Tuchola
CW - Włocławek miasto
CWA - Wąbrzeźno
CWL - Włocławek powiat
CZN - Żnin

D - województwo dolnośląskie

DB - Wałbrzych *
DBA - Wałbrzych powiat
DBL - Bolesławiec
DDZ - Dzierżoniów
DGL - Głogów
DGR - Góra
DJ - Jelenia Góra miasto
DJA - Jawor
DJE - Jelenia Góra powiat
DKA - Kamienna Góra
DKL - Kłodzko
DL - Legnica miasto
DLB - Lubań
DLE - Legnica powiat
DLU - Lubin
DLW - Lwówek
DMI - Milicz
DOA - Oleśnica
DOL - Oława
DPL - Polkowice
DSR - Środa Śląska
DST - Strzelin
DSW - Świdnica
DTR - Trzebnica
DW - Wrocław miasto
DWL - Wołów
DWR - Wrocław powiat
DZA - Ząbkowice Śląskie
DZG - Zgorzelec
DZL - Złotoryja
*powiat grodzki DB zostal w 2002r. Wlikwidowany, w mieście i w powiecie wydaje się DBA

E- województwo łódzkie

EBE - Bełchatów
EBR - Brzeziny *
EKU - Kutno
EL - Łódź miasto
ELA - Łask
ELC - Łowicz
ELE - Łęczyca
ELW - powiat łódzki wschodni
EOP - Opoczno
EP - Piotrków Tryb. Miasto
EPA - Pabianice
EPD - Poddębice
EPI - Piotrków Tryb. Powiat
EPJ - Pajęczno
ERA - Radomsko
ERW - Rawa Mazowiecka
ES - Skierniewice miasto
ESI - Sieradz
ESK - Skierniewice powiat
ETM - Tomaszów Mazowiecki
EWE - Wieruszów
EWI - Wieluń
EZD - Zduńska Wola
EZG - Zgierz
*powstaly 1 stycznia 2002r.

F - województwo lubuskie

FG - Gorzów Wlkp. Miasto
FGW - Gorzów Wlkp. Powiat
FKR - Krosno Odrzańskie
FMI - Międzyrzecz
FNW - Nowa Sól
FSD - Strzelce Krajeńskie *
FSL - Słubice
FSU - Sulęcin
FSW - Świebodzin
FWS - Wschowa **
FZ - Zielona Góra miasto
FZA - Żary
FZG - Żagań
FZI - Zielona Góra powiat
*powiat strzelecko - drezdenecki
**powstały 1 stycznia 2002r.

G - województwo pomorskie

GA - Gdynia
GBY - Bytów
GCH - Chojnice
GCZ - Człuchów
GD - Gdańsk
GDA - Pruszcz Gdański *
GKA - Kartuzy
GKS - Kościerzyna
GKW - Kwidzyn
GLE - Lębork
GMB - Malbork
GND - Nowy Dwór Gdański
GPU - Puck
GS - Słupsk miasto
GSL - Słupsk powiat
GSP - Sopot
GST - Starogard Gdański
GSZ - Sztum **
GTC - Tczew
GWE - Wejherowo
*powiat gdański
**powstały 1 stycznia 2002r.

K- województwo małopolskie

KBC - Bochnia
KBR - Brzesko
KCH - Chrzanów
KDA - Dąbrowa Tarnowska
KGR - Gorlice
KLI - Limanowa
KMI - Miechów
KMY - Myślenice
KN - Nowy Sącz miasto
KNS - Nowy Sącz powiat
KNT - Nowy Targ
KOL - Olkusz
KOS - Oświęcim
KPR - Proszowice
KR - Kraków miasto
KRA - Kraków powiat
KSU - Sucha Beskidzka
KT - Tarnów miasto
KTA - Tarnów powiat
KTT - Zakopane *
KWA - Wadowice
KWI - Wieliczka
*powiat tatrzański

L - województwo lubelskie

LB - Biała Podlaska miasto
LBI - Biała Podlaska powiat
LBL - Biłgoraj
LC - Chełm miasto
LCH - Chełm powiat
LHR - Hrubieszów
LJA - Janów Lubelski
LKR - Kraśnik
LKS - Krasnystaw
LLB - Lubartów
LLE - Łęczna
LLU - Łuków
LOP - Opole Lubelskie
LPA - Parczew
LPU - Puławy
LRA - Radzyń Podlaski
LRY - Ryki
LSW - Świdnik
LTM - Tomaszów Lubelski
LU - Lublin miasto
LUB - Lublin powiat
LWL - Włodawa
LZ - Zamość miasto
LZA - Zamość powiat

N - województwo warmińsko - mazurskie

NBA - Bartoszyce
NBR - Braniewo
NDZ - Działdowo
NE - Elbląg miasto
NEB - Elbląg powiat
NEL - Ełk
NGI - Giżycko
NGO - Gołdap *
NIL - Iława
NKE - Kętrzyn
NLI - Lidzbark Warm.
NMR - Mrągowo
NNI - Nidzica
NNM - Nowe Miasto Lubawskie
NO - Olsztyn miasto
NOE - Olecko *
NOG - Olecko-Gołdapski, zlikwidowany 31.12.2001
NOL - Olsztyn powiat
NOS - Ostróda
NPI - Pisz
NSZ - Szczytno
NWE - Węgorzewo *
*powstały 1 stycznia 2002r.

O - województwo opolskie

OB - Brzeg
OGL - Głubczyce
OK - Kędzierzyn-Koźle
OKL - Kluczbork
OKR - Krapkowice
ONA - Namysłów
ONY - Nysa
OOL - Olesno
OP - Opole miasto
OPO - Opole powiat
OPR - Prudnik
OST - Strzelce Opolskie

P - województwo wielkopolskie

PCH - Chodzież
PCT - Czarnków **
PGN - Gniezno
PGO - Grodzisk Wlkp.
PGS - Gostyń
PJA - Jarocin
PK - Kalisz miasto
PKA - Kalisz powiat
PKE - Kępno
PKL - Koło
PKN - Konin powiat
PKO - Konin miasto
PKR - Krotoszyn
PKS - Kościan
PL - Leszno miasto
PLE - Leszno powiat
PMI - Międzychód
PN - Konin miasto
PNT - Nowy Tomyśl
PO - Poznań miasto
POB - Oborniki
POS - Ostrów Wlkp.
POT - Ostrzeszów
POZ - Poznań powiat
PP - Piła
PPL - Pleszew
PRA - Rawicz
PSE - Śrem
PSL - Słupca
PSR - Środa Wlkp.
PSZ - Szamotuły
PTU - Turek
PWA - Wągrowiec
PWL - Wolsztyn
PWR - Września
PZ - Poznań powiat *
PZL - Złotów
*nowy wyróżnik powiatu, wprowadzony w grudniu 2001r. ,
poprzedni wyróżnik POZ dalej stosowany
**powiat czarnkowso - trzcianecki

R - województwo podkarpackie

RBI - Ustrzyki Dolne *
RBR - Brzozów
RDE - Dębica
RJA - Jarosław
RJS - Jasło
RK - Krosno miasto
RKL - Kolbuszowa
RKR - Krosno powiat
RLA - Łańcut
RLE - Leżajsk
RLS - Lesko **
RLU - Lubaczów
RMI - Mielec
RNI - Nisko
RP - Przemyśl miasto
RPR - Przemyśl powiat
RPZ - Przeworsk
RRS - Ropczyce ***
RSA - Sanok
RSR - Strzyżów
RST - Stalowa Wola
RT - Tarnobrzeg miasto
RTA - Tarnobrzeg powiat
RZ - Rzeszów miasto
RZE - Rzeszów powiat
*powiat bieszczadzki
**powstały 1 stycznia 2002r.
***powiat ropczycko - sędziszowski

S - województwo śląskie

SB - Bielsko-Biała miasto
SBE - Będzin
SBI - Bielsko-Biała powiat
SBL - Buieruń; powiat bieruńsko - lędziński **
SC - Częstochowa miasto
SCI - Cieszyn
SCZ - Częstochowa powiat
SD - Dąbrowa Górnicza
SG - Gliwice miasto
SGL - Gliwice powiat
SH - Chorzów
SI - Siemianowice Śląskie
SJ - Jaworzno
SJZ - Jastrzębie Zdrój
SK - Katowice
SKL - Kłobuck
SL - Ruda Śląska *
SLU - Lubliniec
SM - Mysłowice
SMI - Mikołów
SMY - Myszków
SO - Sosnowiec
SPI - Piekary Śląskie
SPS - Pszczyna
SR - Rybnik miasto
SRB - Rybnik powiat
SRC - Racibórz
SRS - Ruda Śląska powiat
ST - Tychy miasto
STA - Tarnowskie Góry
STY - Tychy powiat ***
SW - Świętochołowice
SWD - Wodzisław
SY - Bytom
SZ - Zabrze
SZA - Zawiercie
SZO - Żory
SZY - Żywiec
*nowy wyróżnik powiatu, wprowadzony
w grudniu 2001r., SRS nadal stosowany
**nowy wyróżnik byłego powiatu tyskiego
***dotychczasowy wyróżnik powiatu tyskiego

T - województwo świętokrzyskie

TBU - Busko Zdrój
TJE - Jędrzejów
TK - Kielce miasto
TKI - Kielce powiat
TKA - Kazimierza Wielka
TKN - Końskie
TLW - Włoszczowa
TOP - Opatów
TOS - Ostrowiec Świętokrzyski
TPI - Pińczów
TSA - Sandomierz
TSK - Skarżysko-Kamienna
TST - Starachowice
TSZ - Staszów

W - województwo mazowieckie

WA - W.-Białołęka
WB - W.-Bemowo
WBR - Białobrzegi
WCI - Ciechanów
WD - W.-Bielany
WE - W.-Mokotów
WF - W.-Praga Południe
WG - Garwolin
WGM - Grodzisk Mazowiecki
WGR - Grójec
WGS - Gostynin
WH - W.-Praga Północ
WI - W.-Śródmieście
WJ - W.-Targówek
WK - W.-Ursus
WKZ - Kozienice
WL - Legionowo
WLI - Lipsko
WLS - Łosice
WM - Mińsk Mazowiecki
WMA - Maków Mazowiecki
WML - Mława
WN - W.-Ursynów
WND - Nowy Dwór Mazowiecki
WO - Ostrołęka miasto
WOR - Ostrów Mazowiecka
WOS - Ostrołęka powiat
WOT - Otwock
WP - Płock miasto
WPI - Piaseczno
WPL - Płock powiat
WPN - Płońsk
WPR - Pruszków
WPU - Pułtusk
WPY - Przysucha
WPZ - Przasnysz
WR - Radom miasto
WRA - Radom powiat
WS - Siedlce miasto
WSC - Sochaczew
WSE - Sierpc
WSI - Siedlce powiat
WSK - Sokołów Podlaski
WSZ - Szydłowiec
WT - W.-Wawer
WU - W.-Ochota
WW ...A - W.-Rembertów
WW ...C - W. Rembertów
WW ...E - W. Rembertów
WW ...F - W.-Wilanów
WW ...G - W.-Wilanów
WW ...H - W.-Wilanów
WW ...J - W.-Wilanów
WW ...K - W.-Włochy
WW ...L- W.-Włochy
WW ...M - W.-Włochy
WW ...N - W.-Włochy
WW ...V - W.-Włochy
WW ...W - W.-Wilanów
WW ...X - W. Rembertów
WW ...Y - W. Rembertów
WWE - Węgrów
WWL - Wołomin
WWY - Wyszków
WX - W.-Żoliboż
WY - W.-Wola
WZ - Ożarów mazowiecki, powiat warszawski zachodni
WZU - Żuromin
WZW - Zwoleń
WZY - Żurardów

Z - województwo zachodniopomorskie

ZBI - Białogard
ZCH - Choszczno
ZDR - Drawsko
ZGL - Goleniów
ZGR - Gryfino
ZGY - Gryfice
ZK - Koszalin miasto
ZKA - Kamień Pomorski
ZKL - Kołobrzeg
ZKO - Koszalin powiat
ZLO - Łobez*
ZMY - Myślibórz
ZPL - Police
ZPY - Pyrzyce
ZS - Szczecin
ZSD - Świdwin
ZSL - Sławno
ZST - Stargard Szczeciński
ZSW - Świnoujście
ZSZ - Szczecinek
ZWA - Wałcz
*powiat powstały 1 stycznia 2002r.Poniżej wyjaśnię kilka często stosowanych przez speców z tej dziedziny zwrotów:

Euroband - niebieski pasek po lewej stronie tablicy rejestracyjnej, zawierający kod państwa PL,
oraz barwy narodowe (obowiązujące od 1maja 2000r do 30 kwietnia 2006r). Od 1 maja 2006 flagę Polski
zastąpiono znakiem UE - 12 gwiazdkami.

Jubileusz - tablica rejestracyjna posiadająca charakterystyczny układ cyfr w tablicach o
jednoliterowym wyróżniku powiatu,od 1 maja 2006 również w wyróżniku dwuliterowym (7 zasób).
Są to następujące uklady cyfr:
1) 11111, 22222. 33333,...,99999; np.:
http://images4.fotosik.pl/61/be3125b1cc9e4ee5m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be3125b1cc9e4ee5.html) http://images2.fotosik.pl/98/df377725e6a511cfm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df377725e6a511cf.html)

2)10000, 20000, 30000,...,90000; np.:
http://images2.fotosik.pl/98/8e0aca91b588b319m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e0aca91b588b319.html) http://images3.fotosik.pl/98/0c5c51d6375cff02m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0c5c51d6375cff02.html)

3) 19999, 29999, 39999,...,89999; np.:
http://images1.fotosik.pl/98/aa875c1eb2ecfeb6m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa875c1eb2ecfeb6.html) http://images2.fotosik.pl/98/ffb9c48d8b0c70f0m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ffb9c48d8b0c70f0.html)

4) 10001, 20001, 30001,...,90001; np.:
http://images3.fotosik.pl/98/62f9fa08315644fcm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62f9fa08315644fc.html) http://images4.fotosik.pl/61/a1ea90ed660033d0m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1ea90ed660033d0.html)


Kartonizacja - zjawisko polegające na rónoległym wydawaniu tablic w szerokim zakresie numeracji w róznych okienkach.
Róznice w numeracji miedzy poszczególnymi okienkami może wahac się od kilkunastu do nawet tysiąca numerów. Zależy
to także od wielkości paczek, w ktorych dostarczane sa tablice.


Kosmos - inaczej zwany tablicą/numerem kosmicznym; jest to wydanie numeru rejestracyjnego z duzym wyprzedzeniem.
Proceder ten jest rozpowszechniony w calym kraju, zaś prym wiedzie Wrocław. Aby otrzymac numer kosmiczny zazwyczaj
wystarczą znajomości w Wydziale Komunikacji. Przykładowo: obecnie wydaje się we Wroclawiu tablice z przedziału
DW 001AK do DW 999AK i w tym samym czasie jakis jegomość dostanie nr DW 777YY. Tablice kosmiczne wydaje sie zarówno
w powiatach ziemskich jak i grodzkich.


Nielegalne - tablice wydane wbrew rozporządzeniom MI precyzującym zasady ich wydawania.
Najczęściej mamy do czynienia z takimi, które w części wyróżnika pojazdu mają niedozwoloną literę, czyli BDIOZ.
Np.:
Zabroniona literka B w wyróżniku pojazdu:
http://images2.fotosik.pl/98/a732eed02a0cdc0fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a732eed02a0cdc0f.html) http://images2.fotosik.pl/98/9bb4e336c9e927fcm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9bb4e336c9e927fc.html)

Litera D:
http://images2.fotosik.pl/98/f84b59609c507fa4m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f84b59609c507fa4.html)

A to mój faworyt nielegałek - litera "I" w wyróżniku pojazdu, dodatkowo auto nalezy do... policji
http://images1.fotosik.pl/98/85d4e7a357fd8b87m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/85d4e7a357fd8b87.html)

Nielegalne indywidualki:
http://images2.fotosik.pl/98/903d3399edb89410m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/903d3399edb89410.html) http://images1.fotosik.pl/98/61b6f6d723ce591em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61b6f6d723ce591e.html) http://images4.fotosik.pl/61/3e2c315605c0d19cm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e2c315605c0d19c.html)


Niskie numery - jest to pierwsze 9 tablic wydanych od 1 maja 2000 roku (z wyjątkiem powiatów nowopowstałych w 2002 roku).
Wyjątkiem od reguły jest też Zielona Góra (gdzie przetrzymano pierwsze numery) a także GSZ, w którym wydawanie
tablic nie rozpoczęto od logicznego początku, czyli GSZ A001. Zaczęto tam wydawać od GSZ S001-999, po serii S
powrócono do tablic GSZ A001-999.
Przykładowe numery:
http://images2.fotosik.pl/97/fa2e940160e46ec9m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa2e940160e46ec9.html) http://images1.fotosik.pl/98/c67b23b02617c9c6m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c67b23b02617c9c6.html) http://images3.fotosik.pl/98/3c40380cde598e97m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c40380cde598e97.html) http://images2.fotosik.pl/98/f887fc052d33cf36m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f887fc052d33cf36.html) http://images1.fotosik.pl/98/f86e2140060f2e16m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f86e2140060f2e16.html) http://images2.fotosik.pl/98/f2899cdcd632561bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2899cdcd632561b.html) http://images1.fotosik.pl/98/3dab046b874193e8m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3dab046b874193e8.html)


Rejonizacja - występuje wtedy gdy tablice w granicach jednego powiatu wydaje się w kilku miejscach,zwykle
w urzędach gmin. Wiąże się to w większości przypadków z tym, że każdy punkt w którym wydaje się tablice ma
wyznaczony swój własny przedział tablic w obębie wyróżnika danego powiatu. Następuje często spora
rozbieznośc numerow miedzy poszczególnymi gminami (spowodowana róznicą w ilości wydawanych tablic).

(c) http://rejestracje.uctb.pl/tablice.php
Podziękowania dla kolegi seicento900 za pomoc w realizacji tematu.

Emenems
05-07-2006, 15:01
Sądze że w 100% wyczerpałeś temat Tablic, o czym teraz biedny AGENCIE będziesz pisał :wink: . Normalnie pogratulował bym Ci naprawde dobrej roboty gdy bym nie wiedział że dla Ciebie temat tablic to pestka. Dlatego "najwyżej" moge Cię poklepać po ramieniu.
Jedynie do czego mógł bym się przyczepić, to pewna chaotyczność na początku kompendium, której to laik (którym niewątpliwie jestem) nie zabardzo skuma co z czym i dlaczego.

Kertoip
05-07-2006, 15:26
Miało być w pigułce :wink: Świetna robota. Dużo się dowiedziałem.

Di Kej
05-07-2006, 15:36
Świetna robota!
To trzeba naprawdę lubić... :shock: :shock: :shock:
Gratuluję wytrwałości :P

P.S. O! widzę, że moja fotka się przydała :P

seicento900
05-07-2006, 15:48
Agent - przydałoby się jeszcze wrzucić zdjęcia zwykłych tablic serii 1976 :)

AGENT
05-07-2006, 15:53
DK_WRC - pożyczyłem Twoją fotke dla dobra nauki :mryellow: Także kilka zdjęć od Sadka i kolegi seicento900.
Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał z tego tytułu do mnie pretensji.
Pozdro!

renówa
05-07-2006, 18:31
:shock: :shock: :shock: :shock:
AGENT Gratulacje, naprawde świetna robota, postarałeś się...
wkońcu moge sie dowiedzieć skąd jest dana tablica

Szakal
05-07-2006, 18:36
Jestem pod wrażeniem. :shock: Świetne kompendium, dobrze wykonane i widać ile pracy w to włożyłeś. Od teraz wstyd będzie nie wiedzieć co to za tablice i skąd jest ich właściciel. Wszystko jest ładnie opisane.
AGENT ty to masz kompletnego fioła na tym punkcie. Gratulacje wyjątkowej pasji, raczej mało kogo aż tak interesują tablice. :wink:

seicento900
05-07-2006, 19:06
Dla tych, co jeszcze nie znają - zapraszam na moją stronę o tablicach:
http://www.polskietablice.prv.pl

Dużo informacji pochodzi właśnie z mojej strony :)

SPGM1903
05-07-2006, 21:32
swietna robota i widac, bardzo bogaty zbior tablic i zdjec. starajes sie :) gratulacje :)

ale mam pytanie: w jaki sposob sa przydzielane tablice: w sposob chaotyczny, ze jednemu damy GW78464 a nastepnemu GD93475 czy tez moze jednostajny i chronologiczny: KT36820 a nastepnemu KT36821?

Seth
05-07-2006, 23:21
ale mam pytanie: w jaki sposob sa przydzielane tablice: w sposob chaotyczny, ze jednemu damy GW78464 a nastepnemu GD93475 czy tez moze jednostajny i chronologiczny: KT36820 a nastepnemu KT36821?

u mnie w urzędzie idą zupełnie "at random" - teraz miałem do wyboru ze 3 wersje, rozbieżność o ok. 10 000 (w efekcie jest WN 66208 - a widziałem WN już z ponad 70 000)

AGENT
06-07-2006, 06:21
To jest właśnie to zjawisko "kartonizacji"; w dużych gminach/powiatach wydaje sie tablice w kilku okienkach, stąd te rozbieżności w numerach. Jeżeli zaś chodzi o małe powiaty, np. NGI to raczej pokolei się wydaje, wiadamo jak wszędzie są ludzi ustawieni, którzy wezmą ładny numerek, z dużym wyprzedzeniem (kosmos).

poorwich
06-07-2006, 07:01
No AGENT, świetne komendium :!: Czasami jednak fajnie mieć nietypowe zainteresowania... :smile:

Mercedesw123
06-07-2006, 07:24
Agent...
wydawałoby się, że tablica rejestracyjna to zwykła rzecz o której dużo się nie da napisać, a jednak dokonałeś tego. Wiele się dowiedziałem (np. o nielegalnych blachach)
gratuluję!

djhexe
06-07-2006, 20:50
to może teraz zrobimy zawody kto sciągnie najwięcej tablic z samochodów???? a później wszystkie w paczke i do AGENTA :mryellow:

Jerry
07-07-2006, 21:47
AGENT ty wiesz wszystko o tablichach. To może byc az tak interesujące? Jak widac tak.

SPGM1903
08-07-2006, 16:58
jeszcze jedno mam pytanie: o co chodzi z tymi nielegalnymi blachami? zazwyczaj nielegalne sa wtedy, gdy co innego jest w dowodzie, co innego na rejestracji, bo blachy dziubane są, a jak nielegale sa TAK oznaczone to przeciez policja ich wlascicieli lapie, za posiadanie nielegalnych tablic. o co chodzi? po co w ogole takie sa produkowane/manufakturowane?

Emenems
09-07-2006, 10:27
Pewnie to wynika ze zwykłego błędu urzędnika lub w tłoczni, a jak wiadomo nie wszyscy mają takie pojęcie o tablicach jak AGENT. W sumie te tablice nie są dosłownie "nielegalne" to swego rodzaju rodzynki, jak znaczek wydrukowany do góry nogami :mryellow:

AGENT
09-07-2006, 11:41
jak znaczek wydrukowany do góry nogami :mryellow:
Albo i bez znaczka :lol:
Tablice nielegalne w istocie są nielegalne w świetle prawa, policja nie może nic z tym zrobić. Poprostu wynika to z nieznajomości przepisów urzędników, bo jak inaczej wyjaśnić wypuszczenie ok 3200 kompletów tablic w Poznaniu z niedozwoloną literą B - PO ****B. W Katowicach zaś wydano ok. 5500 kompleów blach z literką B.
Cała nielegalność liter B, D, I, O, Z polega na ich podobieństwie do cyfr kolejno 8, 0, 1, 0, 2. Innym rodzajem "nielegalności" tablic są np. zaduże lub zamałe odstępy między poszczególnymi literami, czy też krój czcionki.

Policja conajwyżej ma prawo przyczepić się do samoróbki zamiast tablicy, braku hologramu lub naklejki na szybie, nieczytelności numerów rejestracyjnych.

qoompel
10-07-2006, 10:57
Świetna robota panie "Ejdżent". Na pewno skorzystam z tego kompendium.

Don2x44
10-07-2006, 11:57
jak znaczek wydrukowany do góry nogami :mryellow:
Albo i bez znaczka :lol:
Tablice nielegalne w istocie są nielegalne w świetle prawa, policja nie może nic z tym zrobić. Poprostu wynika to z nieznajomości przepisów urzędników, bo jak inaczej wyjaśnić wypuszczenie ok 3200 kompletów tablic w Poznaniu z niedozwoloną literą B - PO ****B. W Katowicach zaś wydano ok. 5500 kompleów blach z literką B.
Cała nielegalność liter B, D, I, O, Z polega na ich podobieństwie do cyfr kolejno 8, 0, 1, 0, 2. Innym rodzajem "nielegalności" tablic są np. zaduże lub zamałe odstępy między poszczególnymi literami, czy też krój czcionki.


No to z tego wynika jakich to mamy kompetentnych urzedników że nieznają się w sumie na tak prostej pracy jak przydawanie numerów rejestracyjnych:/ Tacy sami jak minister edukacji...

Tekila
11-07-2006, 19:35
powinny być tu jeszcze te nowe tablice rejestracyjne z napisem pl otoczonym przez gwiazdki http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Pltableseries2006.jpg
to ta na górze :razz: i może naklejki

http://www.complex.com.pl/~andrzejp/TABLICE/nalepka.jpg <--Nalepka przyklejana na szybe przednia w jej prawym dolnym rogu.
http://www.complex.com.pl/~andrzejp/TABLICE/nalepka2.jpg <--Nalepka holograficzna przyklejana na tablice rejestracyjna.
http://www.complex.com.pl/~andrzejp/TABLICE/nalepka3.jpg <--Nalepka holograficzna przeznaczona do wklejenia w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

renówa
11-07-2006, 19:38
Dobrze że takie dałeś, ale jedna uwaga, widać że jesteś nowy i powiem Ci że na tym forum nie można dawać obrazkow przez img tylko trzeba miniaturki albo linki...taka uwaga na przyszłość :wink:

P.S. Witaj Piotrek :wink: :twisted:

Dj Brabus
11-07-2006, 19:50
na tym forum nie można dawać obrazkow przez img tylko trzeba miniaturki albo linki
Dobrze renówa mówi - takie zasady...

Co do kompendium, nie miałem jeszcze okazji się wypowiedzieć - jest ono jednak bardzo specyficzne. Pozostałe "dzieła" forumowiczów, to eseje, które w sumie możemy czytać jak dobry artykuł czy nawet jako książkę. Tu AGENT przedstawił nam to w formie encyklopedii tablic w pigułce - i moim zdaniem zrobionej bardzo profesjonalnie. Temat tablic rejestracyjnych, a w szczególności indywidualnych jest bardzo popularny na forum i jak widać mobilizuje wielu z nas - dlatego naprawdę ważnym dodatkiem do tej całości jest AGENCIE Twoje kompendium.

Dobra robota! :cool:


Dodałem ankietę

AML
15-07-2006, 15:49
Jak wiadomo nie jestem fanem kawałków blachy przyczepianych do samochodów, ale informacje zawarte w tym kompendium są na prawdę rzeczowe i przyciągnęły moją uwagę (niebywałe! :grin:).
Szczególnie przydatny jest rozpis oznaczeń skrótów miast.
Overall very nice work. :wink:

Emenems
15-07-2006, 16:36
Jak wiadomo jestem wielkim fanem tych kawałków blachy przyczepionych do samochodów ponieważ są one niezbędne w celu właściwej identfikacji Auta. Dzięki temu jesteśmy "legalni" wobec prawa. A tak pozatym fajnie się świecą w ciemnościach i mają super mieniące się na słońcu hologramy ii wogóle są fajne :wink:

AML
15-07-2006, 18:26
A żebyś się nie skichał. :twisted:
Widzę że wychodzisz mi na przeciw, więc, osobiście uważam że ważne są samochody, tablice to tylko sposób ich rozpoznawania w świetle prawnym, narzedzie, a czy pisze na nich "dupa" czy "Evil" to nadal jest to zabawa w słówka, owszem są wyjątki, po prostu proszące się jak na przykład "HA 03 MAS", mimo to ogólnie "blaszka" to tylko bzdurka.
A true petrolhead want to experience cars without the boring legal-reasons nonsense attached to them. :roll:

Szakal
15-07-2006, 21:58
Ot tak, teraz jak będzie jechało jakieś superauto i będzie na blachach, które nie będą znali moi znajomi będę mógł im błysnąć wiedzą i powiedzieć, że mam nowe zainteresowanie tablicami rejestracyjnymi. :mryellow: Wystarczy, że porządnie przestudiuje pare razy to kompendium. Chwała ci za to. :wink:

AGENT
16-07-2006, 11:18
Fakt, że auto jest najważniejsze, ale często ładna tabliczka zdobi pojazd; czy to indywidualka czy np. jakiś "ladny numerek", przykładowo po Wrocku jeździ Pug 206CC na blachach DW 206CC :wink:

SPGM1903
16-07-2006, 11:45
ale blachy moga byc zrodlem tego co gdzie jezdzi: np po wloskich tablicach mozna poznac jaki samochod kupuje zwykly Bartochelli, ze np po wa-wie jezdza tez sportowe samochodu jak Porsche, ktory rejon (jesli wiesz gdzie sie znjaduje) jest bogatszy, ktory mniej. :) a blachy to glownie system identyfikacji bardzo pomocny jak ktos komus wozek zakosi. a te indywiduale to tylko sztucznie stworzona moda i ludzie rozne na nim bzdety wypisuja...
choc... mieszka niedaleko mnie taki koles co ma dwa samochody. jeden ma blachy "F BI 90", a drugi "F BI 63" (są z Frankfurtu/M).

Don2x44
16-07-2006, 12:04
mieszka niedaleko mnie taki koles co ma dwa samochody. jeden ma blachy "F BI 90", a drugi "F BI 63" (są z Frankfurtu/M).
W Niemczech nie ma indywidualnych tablic rejestracyjnych, z krajów europejskich to wiem ze są takie w Austrii.

Emenems
16-07-2006, 12:57
Dlaczego sądzisz że w Niemczech nie ma indywidualek. Mam znajomego z Niemiec który jeździ Corsą z rejestracją MW500 (wcześniej oczywisie oznaczenia landu). Opowiadał mi że załatwienie tego co byś chciał na tabliczce to żaden problem.

SPGM1903
16-07-2006, 13:33
ale to ni ebyl indywidual :) takie blachy mu przyznano to z takimi jezdzi. tak jak w Tarnowie, jeszce na czarnych rejestracjach, czesc wozow jezdzi(la) na "TAK xxxx"

Don2x44
16-07-2006, 15:20
Dlaczego sądzisz że w Niemczech nie ma indywidualek. Mam znajomego z Niemiec który jeździ Corsą z rejestracją MW500 (wcześniej oczywisie oznaczenia landu). Opowiadał mi że załatwienie tego co byś chciał na tabliczce to żaden problem.

To ci kolega bajek naopowiadał. Jeszcze raz pisze w niemczech nie ma oficjalnych indywidualnych tablic rejestracyjnych, wszystkie spotkane przez was rejestracje są czystym przypadkiem. Sam się spotkałem w wieloma bardzo smiesznymi zwrotami na rejestracjach, czasem mozna ujrzec jakies wulgarne słowa na rejestracjach - nawet w jezyku niemieckim!

LiveLetDie
16-07-2006, 16:00
Dopiero jak te kompedium się pojawiło uświadomiłem sobie jak nie naturalny był jego brak oraz to że tematem Twojego pierwszego było Lambo a nie, jak można by sądzić, blachy właśnie :shock: .

IMHO praca dobrzez zrobiona. Uporządkowana, czytelna, schludna, poparta przykładami w postaci zdjęć - bez zarzutu.

Najbardziej zaciekawił mnie fakt, że Kontrola Skarbowa również ma własne tablice :ogh: .

BeeMiX
16-07-2006, 17:17
Jaasne ja widziałem w Berlinie srebrne 350Z z blachami "cośtamcośtam Z350"

Czyżby przypadek? Może nie ma konkretnie indywidualnych tablic ale jak sie ładnie poprosi panią Helge w okienku to wszystko da się zrobić :wink:

Emenems
16-07-2006, 19:52
Jaasne ja widziałem w Berlinie srebrne 350Z z blachami "cośtamcośtam Z350"

Czyżby przypadek? Może nie ma konkretnie indywidualnych tablic ale jak sie ładnie poprosi panią Helge w okienku to wszystko da się zrobić :wink:

Skoro Don twierdzi że nie ma w Niemczech indywidualek to pomyślałem dokładnie to samo. Poprostu można w większy sposób wpłynąć na posiadane numerki jak u nas.

BeeMiX
16-07-2006, 19:57
No więc coś takiego miało by ręce i nogi ;)

AGENT
16-07-2006, 21:31
W Niemczech nie ma tablic indywidualnych, jedynie można dostać numer na zamówienie, pasujący do auta, np. z liczba 360 na Ferrari 360 Modena itp.

Poniżej przedstawię przykładowe zdjęcia tablic indywidualnych z krajów europejskich:

Austria:
http://images3.fotosik.pl/104/06195982235d879am.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06195982235d879a.html) http://images1.fotosik.pl/105/d512a3c18c8748fcm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d512a3c18c8748fc.html) http://images3.fotosik.pl/104/3aadf0956c421accm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3aadf0956c421acc.html) http://images4.fotosik.pl/68/78da80b83e6c5d85m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78da80b83e6c5d85.html)

Chorwacja:
http://images4.fotosik.pl/68/7b4facbe7c8eda26m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b4facbe7c8eda26.html)

Dania:
http://images3.fotosik.pl/104/f1aa9c5a38a407aam.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1aa9c5a38a407aa.html) http://images3.fotosik.pl/104/adb2bbbdd0028cd1m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/adb2bbbdd0028cd1.html) http://images1.fotosik.pl/105/7011613026d6e827m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7011613026d6e827.html) http://images2.fotosik.pl/104/cc52fcf84f41ad51m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc52fcf84f41ad51.html) http://images2.fotosik.pl/104/d092d8c80d132652m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d092d8c80d132652.html)

Islandia:
http://images4.fotosik.pl/68/a0fb29ebad1fb90bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a0fb29ebad1fb90b.html) http://images2.fotosik.pl/104/037f1f039fa4dc52m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/037f1f039fa4dc52.html) http://images3.fotosik.pl/104/1717d75e82a7c777m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1717d75e82a7c777.html) http://images1.fotosik.pl/105/a9b9974dd9ea11ccm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a9b9974dd9ea11cc.html) http://images3.fotosik.pl/104/8b97d959dade724cm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b97d959dade724c.html)

Litwa:
http://images1.fotosik.pl/105/44f72bb115e3006em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44f72bb115e3006e.html)

Łotwa
http://images3.fotosik.pl/104/482933a5313239acm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/482933a5313239ac.html)

Słowacja:
http://images2.fotosik.pl/104/a5b813976bd2342cm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a5b813976bd2342c.html) http://images2.fotosik.pl/104/12288ab60245b359m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12288ab60245b359.html)

Słowenia:
http://images4.fotosik.pl/68/6d9012d281fe455em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d9012d281fe455e.html) http://images2.fotosik.pl/104/c444a577a09c001am.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c444a577a09c001a.html) http://images4.fotosik.pl/68/cc90e38ed8ef4977m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc90e38ed8ef4977.html)

Szwecja:
http://images4.fotosik.pl/68/b5770288bf8df20am.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b5770288bf8df20a.html) http://images1.fotosik.pl/105/6db3f12c20bfd821m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6db3f12c20bfd821.html) http://images3.fotosik.pl/104/30e13f1b92a12b34m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/30e13f1b92a12b34.html) http://images2.fotosik.pl/104/f77eaa06ea343ea9m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f77eaa06ea343ea9.html) http://images2.fotosik.pl/104/ae93240c02801af2m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae93240c02801af2.html) http://images1.fotosik.pl/105/7d0bdd44b80596c6m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7d0bdd44b80596c6.html)

Ukraina:
http://images1.fotosik.pl/105/674afb0aa6ebb403m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/674afb0aa6ebb403.html) http://images2.fotosik.pl/104/859a7a6308dc980fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/859a7a6308dc980f.html)

Węgry:
http://images3.fotosik.pl/104/f43dac82a1ec5041m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f43dac82a1ec5041.html) http://images4.fotosik.pl/68/9cb2d83e28d1c8ccm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9cb2d83e28d1c8cc.html) http://images3.fotosik.pl/104/b093dc58f94cb226m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b093dc58f94cb226.html)A to kilka przykładowych zdjęć tablic personalnych ze Stanów Zjednoczonych (każdy stan ma swój system tablic).
http://images4.fotosik.pl/68/1417ba707052e524m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1417ba707052e524.html) http://images2.fotosik.pl/104/908c05e9c9989609m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/908c05e9c9989609.html) http://images2.fotosik.pl/104/a65d72ed21ee6febm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a65d72ed21ee6feb.html) http://images2.fotosik.pl/104/69db39ce4a22b15fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69db39ce4a22b15f.html) http://images4.fotosik.pl/68/a2c0b769f5973aa6m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2c0b769f5973aa6.html) http://images4.fotosik.pl/68/44ba7aa1732cad45m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44ba7aa1732cad45.html)

A tu prawie jak indywidualki, czyli tablice z UK. Wielu myśli, że w Angli istnieje pojecie tablic indywidualnych, w rzeczywistosci nie występuja. Na zamówienie można otrzymać coś na kształt tablicy indywidualnej, wiadomo wiele zależy od znajomości itd.
http://images2.fotosik.pl/104/6e3e2d35291ef07em.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e3e2d35291ef07e.html) http://images1.fotosik.pl/105/8e9f420936d81b33m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e9f420936d81b33.html) http://images1.fotosik.pl/105/802a17504dea9a6fm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/802a17504dea9a6f.html) http://images4.fotosik.pl/68/4f78dcf04dd90a20m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f78dcf04dd90a20.html) http://images4.fotosik.pl/68/2927a956086f99fem.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2927a956086f99fe.html) http://images4.fotosik.pl/68/fb386a943e945457m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb386a943e945457.html)

Jerry
19-07-2006, 21:57
Spoko to karaoke z ukrainy

KaRolKmS)(
29-08-2006, 18:09
Swietne kompendium!!!sam widziałem pare fajny nr rejestracyjnych!!

Seth
29-08-2006, 19:46
Jaasne ja widziałem w Berlinie srebrne 350Z z blachami "cośtamcośtam Z350"

Czyżby przypadek? Może nie ma konkretnie indywidualnych tablic ale jak sie ładnie poprosi panią Helge w okienku to wszystko da się zrobić :wink:

Skoro Don twierdzi że nie ma w Niemczech indywidualek to pomyślałem dokładnie to samo. Poprostu można w większy sposób wpłynąć na posiadane numerki jak u nas.

trochę odkopię, a propos niemieckich indywidualek... jest takie pewne porsche w Warszawie, 911 9T2 9ff i blachy ma jak najbardziej indywidualne
ST GT 996 - chyba, że to też przypadkiem :)

Jacobser
18-01-2007, 21:29
Agent muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Już rok temu mnie wciągłeś w interesowanie się tablicami rejestracyjnymi, ale dopiero teraz znalazłem twoje kompendium na ten temat i przyznaję, że jest wspaniałe. Porządna, profesjonalna robota, dużo nowego się przy tym dowiedziałem, zwłaszcza o starych tablicach. Gratuluję i życzę oby szło Ci tak dalej.

ciaciek
30-04-2007, 21:27
Wielkie dzięki za to! przyda się napewno!!

Ar_t
11-05-2007, 17:49
Bardzo Ciekawe:)

A Co Do Indywidualek z niemiec- Muszą być, mój prezes ma często gości i kilka razy do roku pojawia się Bmw X5 z blachami B(jakiś znaczek) MW 41(ablo jakoś tak)

BeeMiX
11-05-2007, 18:42
Ostatnio rozglądałem się jak ma się sprawa indywidualek w stanie Nowy Jork i wyszło że custom plates kosztują 43$ plus 25$ opłat :lol:
Tutaj można nawet sprawdzić czy nie jest już zajęta a potem zamówić ją przez internet https://www.dmv.state.ny.us/personalizedPlates/EmpChoosePlate.cfm

;)

Znalazł ktoś rozsądne wyjasnienie "prawie indywidualek" w Niemczech? Czy faktycznie tylko po znajomosci?

xiy79
14-05-2007, 15:07
Ja mam proste pytanie (dla agenta). Co dzieje się z tablicą indywidualną po sprzedaży auta ? Jeśli się ją złomuje czy można na innym aucie umieścić taką samą ? Czy jest możliwe mieć całe życie jedną tablice indywidualną na różnych samochodach ? Pozdr Krzysiek.

AGENT
25-05-2007, 06:37
Ja mam proste pytanie (dla agenta). Co dzieje się z tablicą indywidualną po sprzedaży auta ? Jeśli się ją złomuje czy można na innym aucie umieścić taką samą ? Czy jest możliwe mieć całe życie jedną tablice indywidualną na różnych samochodach ? Pozdr Krzysiek.W Stanach tablica należy do właściciela, u nas do auta :roll: Także sprzedając samochód z indywidualnymi tablicami w Polsce, blachy zostają na starym aucie. Jest możliwość zrobienia tych samych tablic na nowe auto, ale trzeba placić kolejny tysiączek :/ Paranoja :evil:
Tu macie przykład z życia wzięty:
http://images20.fotosik.pl/385/b0e5728f45cedf59m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0e5728f45cedf59.html) http://images20.fotosik.pl/385/534b77c1a8277e47m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/534b77c1a8277e47.html)

kaspro
16-08-2007, 09:13
a ja mam takie pytanie co do "kwadratowych tablic"
pamiętam zawsze ze na duzym fiacie takie widzialem :D no i na autach z ameryki ( przyklad vw IV golf )

czy jak rejestruje samochod to sam moge wybrac ze chce jedna z tablic w ksztalcie kwadratu czy to zalezy od samochodu ?

Seth
16-08-2007, 11:16
Oficjalnie z tego co pamiętam, to tylko tylna tablica może być kwadratowa. Zdaje się, że trzeba to we wniosku podać, ale nie pamiętam W praktyce, po znajomości, zdarzają się i przednie i tylne kwadratowe, tylko nie wiem jak jest w praktyce z legalnością czegoś takiego

Qczka
07-02-2008, 19:13
Mój dziadek miał kiedyś czarne tablice województwa łódzkeigo L... (dalej niestety niepamiętam) i cyfry 0666 :&gt;


L... 0666

byku123
20-06-2008, 22:16
Agent drobna uwaga...

Jak były jeszcze czarne tablice, to w Legnicy mieliśmy takie znaczniki:

LCA, LCB, LCC, LGA, LGB, LIA, LIB

Lubin (miasto na północ od Legnicy) miał LGU, LCU, LIU

POMIDOR
03-08-2008, 16:01
Czy ktos mogłby mi powiedzieć skąd pochodzi tablica rejestracyjna TGA?

Emenems
03-08-2008, 18:38
T- To oznaczenie województwa świętokrzyskiego. Nie ma powiatu oznaczonego TGA

AGENT
07-08-2008, 13:00
Czy ktos mogłby mi powiedzieć skąd pochodzi tablica rejestracyjna TGA?

To czarna stara blacha z woj. tarnobrzeskiego. Jakbyś napisał jeszcze numer, to bym był w stanie określić powiat z jakiego pochodzi :)

LiveLetDie
14-08-2008, 10:44
Czy to prawda, że od niedawna tablice rejestracyjne są przypisane do właściciela? Jeden koleś z innego forum tak twierdzi, że niebawem stały się jego własnością i teraz kolejne jego samohcody będą mogły mieć tą samą blaszkę co poprzednie.

Seth
14-08-2008, 10:55
nie wydaje mi się. Choć z drugiej strony, zmiany samochodów następują tak często, że numery mogły się skończyć ;) - ale ciężko mi w to uwierzyć. Ejdżent, jak to jest, prawdę mówią, czy łżą, jak bure suki :[

LiveLetDie
14-08-2008, 11:07
Wrrrrrróć! Mam na myśli indywidulki oczywiście.

Luc
14-08-2008, 12:53
Jeśli chodzi o indywidualki to mooooccno mi się wydaje że faktycznie nie są przypisane do auta i można je przenieść. Ale najlepiej niech AGENT potwierdzi.

sinus
14-08-2008, 13:34
Jeśli chodzi o indywidualki to mooooccno mi się wydaje że faktycznie nie są przypisane do auta i można je przenieść. Ale najlepiej niech AGENT potwierdzi.

jesteś w błędzie, tablice indywidualne przypisane są do auta (po jego sprzedaży pozbywasz się też tablic):wink: z tego co wiem to w Szwajcarii tablice przypisane są do właściciela (może przekładać je na dowolne auto, które posiada)

Seth
14-08-2008, 14:08
oj, co do indywidualek, to inna sprawa, mam wrażenie, że są do właściciela. Przykład N0 FEAR - były na dwóch różnych samochodach

sinus
14-08-2008, 14:31
http://rejestracje.uctb.pl/tablice.php?dz=praktyka&pdz=numery&sek=ind
http://www.motofakty.pl/artykul/tablice_rejestracyjne.html
http://serwisy.gazeta.pl/metroon/1,71328,1608617.html

starczy dowodów?:)

ewentualnie mogły być na 2 autach, ale nie w tym samym czasie

Seth
14-08-2008, 14:50
ewentualnie mogły być na 2 autach, ale nie w tym samym czasie
no oczywiście, że nie w jednym czasie. Po sprzedaży jednego przeszedł na drugi. - a jedynym dowodem z linków które mi podałeś, jest rejestracje.uctb.pl - w pozostałych są błędy. np. o niemożności napisu w innym języku - to martwy przepis. albo o przykładach. Ze słynnego W0 DOLOTa zrobili W0 0ODOLOT...

sinus
14-08-2008, 14:53
możliwe, że są błedy, chciałem tylko to jakoś namacalnie potwierdzić, bo nie szukałem tego wcześniej w internecie. tablice na 100% są przypisane do auta:wink:

JDM-san
14-08-2008, 16:01
u nas jest taka firma co się nazywa Vento - robią wycieczki do Włoszech busami ogólnie i mają takie dwie indywidualki - W0 VENTO i chyba T coś VENTO - no i przekładają je na różne auta.Teraz W0 Vento jest na błękitnym Golfie IV, do niedawna było na Sportage 3.5 V6, a jeszcze wcześniej na żółtym Sprinterze.

sinus
14-08-2008, 19:01
no i cała pewność siebie poszła się gonić:] jest tylko jedna opcja - zmieniły się przepisy? szczerze mówiąc pierwszy raz o tym słyszę

wookasch
15-08-2008, 10:20
polecam www.rejestracja.blog.pl

AGENT
16-08-2008, 20:50
oj, co do indywidualek, to inna sprawa, mam wrażenie, że są do właściciela. Przykład N0 FEAR - były na dwóch różnych samochodach

Tablica indywidualna jest przypisana rownież do samochodu jak każda inna tablica, także po sprzedaży auta blachy przepadają i w zasadzie nie powinno się wydawac powtornie tych samych tablic. Jednak jak to w Polsce prawo jest nieprecyzyjne i zdarzają się takie przypadki, jeśli dany wyróżnik jest w danym czasie wolny np. F1 ANIA, W0 DZU, N0 FEAR, C0 KUBA zostały wydane powtórnie.

Rozmawiałem z wlaścicielem Hondy Prelude N5 DEMON, który wcześniej miał starszą Preludkę na blachach N0 DEMON i zapytalem się go o tą kwestię. Mówił, że musi jakiś czas upłynąć od chwili skasowania danej blachy (np. gdy auto kupuje ktoś z innego województwa i rejestruje je na siebie), by zaistniała możliwośc wydania ponownie tych samych tablic.

Były też przypadki, gdzie zwykłe tablice zostały wydane ponownie, typu: RLU A001 i KTT A001. Myślę, że tutaj wchodzą w grę znajomości i kwestia interpretacji przepisów przez dany urząd. To tak jak np. ja bym chciał teraz na swoje auto blachy NGI A001 (które od ładnych paru lat już nie istnieją), teoretycznie niemożliwe, jednak Polak potrafi, jak pokazuje życie.

Seth
16-08-2008, 21:04
no to właśnie, wszystko jest już jasne :)

AGENT
16-08-2008, 21:12
Pragnę tylko uświadomić wszystkich, że odnotowano zaledwie kilkanaście przypadków takiego "powtórnego życia" tablic indywidualnych, na ok. 16.000 odnotowanych tablic indyw. ogółem. :)

sinus
17-08-2008, 10:38
uff, czyli miałem rację, a już mi się gorąco zrobiło:)

zxcv
16-12-2008, 20:52
Czy ma ktoś z Was jakąś wiedze na temat rosyjskich tablic rejestracyjnych?
A w szczególności chodzi mi o tablice rosyjskich resortów administracji państwowej.

gt4
16-12-2008, 22:16
może to troche pomoże http://licenseplatemania.com/landenframes/rusland_fr.htm

kok
19-03-2009, 13:10
Własnie została wydana pierwsza książka o tematyce polskich tablic rejestracyjnych. Więcej info tutaj (http://www.samar.pl/index.html?__la=pl&__ac=sec,4&new=51919)

Wielbłąd
19-03-2009, 18:16
A w szczególności chodzi mi o tablice rosyjskich resortów administracji państwowej.
http://www.geocities.com/avtonomer/gallery.html

nurekartur
04-11-2009, 09:50
Witam starych i stalych uzytkownikow.
moze ktos mi podpowie ,czy istnieje jakiś klub(club) posiadaczy takowych blaszek?
To miala byc odpowiedz,ale jeszcze nie wiem jak tu sie poruszac:hammer:

Andrzej80
25-08-2010, 00:00
Cześć,
Czy ktoś pomoże rozszyfrować mi starą rejestracje z 1955 roku z motocykla: ET-0049. Czy można precyzyjnie określić gdzie był zarejestrowany pojazd?
Pozdrawiam

manager
25-08-2010, 00:27
Były też przypadki, gdzie zwykłe tablice zostały wydane ponownie
Miałem właśnie o to zapytać bo jeździ u mnie nowe Bravo z numerami wydawanymi w 03/04r. Co dziwne, ma chorągiewki :ogh:

norek
25-08-2010, 13:11
Dla mnie bomba! Jesteś świetny w temacie! Ale... np "tablice 56" wymieniłeś litery, które nie mogły być użyte a to nie do końca tak i np. Y była pierwszą literą na tablicach Milicji Obywatelskiej ( patrz np. radiowozy w " Przygody psa Cywila"). Litera U- pojazdy MON, litera N - pojazdy MSW m.in. WOP. Myślę, że dotrzesz gdzieś do dokładniejszych danych bo niestety ja też więcej nie wiem. Szkoda, że niektóre zdjęcia są niedostępne np. przy tablicy 2000 Straży Granicznej ( były to HWC, HWD - na samochodach i HWK- motocykle. Ogólnie super wiedza jestem pod wrażeniem!

venglin
31-08-2010, 16:37
a czy możecie powiedzieć mi coś o normalnych, współczesnych, polskich blachach, które są małe, tzn. mniejsze niż normalne (nie chodzi mi o tablice dwurzędowe);
blachy te widziałem na tvn turbo jak niejaki irek bielecośtam (co proszki reklamuje) kupował z kornackim subaru imprezę US spec., przypominały mi rozmiarem blachy jakie się zakłada we Włoszech, nic nie mogę o tym w necie znaleźć...

gt4
31-08-2010, 17:10
Agent chyba gdzieś wspominał, że to są nielegale.

AGENT
09-09-2010, 15:37
a czy możecie powiedzieć mi coś o normalnych, współczesnych, polskich blachach, które są małe, tzn. mniejsze niż normalne (nie chodzi mi o tablice dwurzędowe);
blachy te widziałem na tvn turbo jak niejaki irek bielecośtam (co proszki reklamuje) kupował z kornackim subaru imprezę US spec., przypominały mi rozmiarem blachy jakie się zakłada we Włoszech, nic nie mogę o tym w necie znaleźć...

Zwykłe samoróbki, jeździsz do tej pory, aż spotkasz upierdliwego gliniarza :p

elvis_ef
12-10-2011, 22:37
Witam.

Interesują mnie oznaczenia dla woj. opolskiego na tablicach rejestracyjnych z lat 76-2000 (te czarne z białymi znakami).
Wiem, że obowiązywały trzy oznaczenia nazwy województwa (2 pierwsze znaki od lewej), tj. OP, OD oraz OE.
OP kojarzy się stricte z miastem Opole, wiadomo. A reszta ? Tak mnie jakoś zainteresowało ale brak informacji..
Moje pytanie brzmi (czego nie mogę znaleźć nigdzie w internecie) dlaczego akurat OD albo OE ? Co oznacza to "D" oraz "E" ?
Z czegoś na pewno się to wzięło i podejrzewam, że nie zostało wylosowane...

Jeśli ktoś zna się na rzeczy, proszę o podpowiedź..

dziękuję z góry :)
pozdrawiam.

Dj Brabus
13-10-2011, 10:35
Może ten link Ci pomoże:
http://www.wptr.pl/index.php?dz=praktyka&pdz=numery&sekcja=zg&ps=26

Wydaje mi się, że po prostu jak się skończyły numery i litera do OP, to były potem wydane OD i OE - jak widać po liście numerów przykładowo Opole można było znaleźć z tablicami zarówno OP, OD jak i OE.