Klekota mogą w ogóle nie wpuścić do Berlina. Egzemplarz za takie pieniądze w życiu nie dostanie plakietki.