https://wiadomosci.onet.pl/opinie/warzecha-o-samochodach-elektrycznych-skrajnie-niepraktyczne-opinia/rzf1rc1