Opowiadanie to powstało z bezsilności i frustracji, jakich nabawiłem się podczas wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy w Gdańsku. Owe bezsilność i frustracja wynikają z faktu, iż wygląda na to,...