Jako uzupełnienie relacja Karola pt. GP Kanady - Kubica pierwszy, dublet BMW!