1.4 100 nawet jest i był fabrycznie oferowany z gazem na niektórych rynkach