I to wynika tylko z wartości rezydualnej? Rozumiem, że różnica przy dokładnie takim samym wkładzie własnym, liczbie rat etc?