Nieuchronny czas wyborów. Autogaleria dobrze się w to wpisuje. Wszystkie dziedziny życia zdominowane przez propagandę rządową i ich klakierów.