MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych”
Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

Jeżeli jesteś:
• Nauczycielem/ką lub instruktorem/ką praktycznej nauki zawodu kształcącym w branży motoryzacyjnej w zawodach:
• Technik pojazdów samochodowych,
• Mechanik pojazdów samochodowych,
• Elektromechanik pojazdów samochodowych,
• Blacharz samochodowy

i chcesz:

• podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
• zdobyć nowe informacje pod okiem zawodowców
• dokształcić się z zakresu nowych technologii mechanicznych
• kreować i wdrażać programy doskonalenia zawodowego nauczycieli
• nauczyć przedsiębiorców nowego spojrzenia na uczniów?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS I WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH PRAKTYKACH !!!!

Uczestnikom praktyk zapewniamy:
• Bezpłatne praktyki w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym,
• Program doskonalenia zawodowego dostosowany do wymogów kształcenia uczniów zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy
• Wyżywienie w trakcie praktyk,
• Zakwaterowanie dla uczestników odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania/zatrudnienia
• Ubrania ochronne, zeszyt praktyk
• Zwrot kosztów dojazdów w czasie trwania praktyk
• Badania zdrowotne i ubezpieczenie NNW

Korzyści z udziału w projekcie dla nauczyciela:
• Podwyższenie kwalifikacji
• Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy
• Dostęp do najnowszej wiedzy z motoryzacji
• Doświadczenie zawodowe w pracy zgodnie z nauczanym zawodem
• Wpływ na kreowanie nowych programów praktyk
• Wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela

• Korzyści z udziału w projekcie dla szkoły:
• Podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycieli
• Zacieśnienie współpracy szkół z przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi, ułatwiające odbycie praktyk przez uczniów
• Wykorzystanie materiałów i programów doskonalenia zawodowego uzyskanych w ramach projektu do nauczania uczniów

DO PROJEKTU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ NAUCZYCIELE/KI ORAZ INSTRUKTORZY/KI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Z CAŁEJ POLSKI !
LICZĄ SIĘ KOMPETENCJE I CHĘĆ NAUKI, PONIEWAŻ STAWIAMY NA NAJLEPSZYCH PEDAGOGÓW !
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY PANIE ORAZ OSOBY POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA.

Formularz do pobrania znajduje się na naszej stronie
http://moto.mirip.org.pl/

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. (22) 838-35-53 wew. 143 lub 154
e-mail: [email protected]