Uogólnienia mają zwykle to do siebie, że można je o kant d. potłuc