Sorry za odkop, ale chciałem podziękować. Audi odpadło, poszliśmy w nowe GC.