W aktualnej ofercie Fiata nie ma miejsca na Punto. Jeśli jesteście inteligentni to dobrze wiecie dlaczego.