Według mnie nowa wersja jest przystępniejsza dla większej liczby osób.