tapety samochod�w › str. $mpage"; } else { print "tapety samochodowe"; } left (tapety_home); require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/_inc/data.inc"); $liczenie = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM tapety "); $illosc = @mysql_result($liczenie,0); require($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/_inc/pasek.inc"); $l_odp_nastronie=15; $l_odp_napasku=7; $skrypt="index.php?"; $baza = $mysql_connect; mysql_select_db("autogaleria",$baza); $wynik = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM tapety ORDER BY data DESC")); $l_odp = $wynik[0]; $start=$page*$l_odp_nastronie; $wynik = mysql_query("SELECT * FROM tapety ORDER BY data DESC LIMIT $start,$l_odp_nastronie",$baza); ?>

Tapety samochodowe na pulpit ekranu


'; $w=1; while ($w<=3) { $rekord = mysql_fetch_array($wynik); print ""; } print "\n"; $h++; // zwi�kszamy licznik rz�d�w } ?>
"; if ($rekord['nazwa']!='') { $wynik_m = mysql_query("SELECT * FROM marki WHERE id=$rekord[marka]"); $rekordm = mysql_fetch_array($wynik_m); $path = "img/".$rekordm[filename]."/".$rekord[img]; $img = $path.".jpg"; $img_s = $path."_s.jpg"; $img_m = $path."_m.jpg"; $img_b = $path."_b.jpg"; $size_s = GetImageSize("$img_s"); $size_m = GetImageSize("$img_m"); $size_b = GetImageSize("$img_b"); $rozmiar_s = round( filesize("$img_s") / 1024); $rozmiar_m = round( filesize("$img_m") / 1024); $rozmiar_b = round( filesize("$img_b") / 1024); print $rekordm[nazwa]." ".$rekord[nazwa]."
"; print ""; print ""; print "\"".$rekordm[nazwa]."
"; print $size_s[0]."x".$size_s[1]."
"; print "".$size_m[0]."x".$size_m[1]." "; print "".$size_b[0]."x".$size_b[1]." "; print "

"; data ($rekord[data]); print "

"; } else { print ""; // wywalamy "bia�� spacj�" aby nie kaszani� tabelki $finito=True; // ustawiamy zmienn� oznaczaj�c� koniec danych } $w++; // zwi�kszamy licznik kolumn print "