Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Odszkodowanie może być korzystniejsze!

Jakiś czas temu zdarzyły Ci się kolizja lub wypadek, ale decyzja ubezpieczyciela jest dla Ciebie krzywdząca? Towarzystwo nie wypłaciło Ci satysfakcjonującej kwoty lub co gorsza, w ogóle odmówiło rekompensaty? Zobacz jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel też się myli

Na wstępie zapamiętaj, że ubezpieczyciel nie ma zawsze racji. Oczywiście często zaniżanie odszkodowań jest słuszne i wynika z lekkomyślności kierowcy, jednak nawet w takich przypadkach redukcja rekompensaty powinna być proporcjonalna do Twojej winy. Zasada jest prosta: w interesie ubezpieczyciela jest wypłacić Ci jak najniższe odszkodowanie, a w Twoim uzyskać jak największą kwotę po szkodzie. Każde z Was będzie więc chciało ugrać jak najwięcej dla siebie. Orężem w walce o swoje będzie dla Ciebie merytoryka. 

W artykule Jak napisać odwołanie od odszkodowania? [instrukcja prawnika + wzór] znajdziesz 4 popularne sytuacje, w których szczególnie warto dochodzić swoich roszczeń po szkodzie. Tam dowiesz się także jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od odszkodowania – najważniejsze informacje

Termin złożenia odwołania od odszkodowania regulowany jest przez przepisy dot. przedawnienia roszczeń. Na złożenie wniosku do ubezpieczyciela masz więc aż:

 

 • 3 lata po kolizji,
 • 20 lat po wypadku.

 

Odwołanie od decyzji towarzystwa możesz wnieść w formie ustnej, elektronicznej (e-mail) lub pisemnej (pocztą tradycyjną). Formy elektroniczna czy pisemna są o tyle bardziej efektywne, że pozwalają Ci na dołączenie do wiadomości także niezbędnych dokumentów, np. opinii rzeczoznawcy lub faktury z warsztatu. 

Najlepiej zrobisz, gdy odwiedzisz stronę www swojego ubezpieczyciela i znajdziesz informację o polecanym przez niego sposobie składania odwołań. Często ubezpieczyciele obsługują specjalną skrzynkę pocztową dedykowaną właśnie takim sprawom. Da Ci to pewność, że Twój wniosek trafi do odpowiedniej osoby, a to przyspieszy cały proces. Jeśli decydujesz się na złożenie wniosku pocztą tradycyjną, wyślij list polecony, koniecznie za potwierdzeniem odbioru

Co powinno zawierać dobrze napisane odwołanie?

W pierwszej kolejności Twoje odwołanie powinno spełniać wymogi formalne. Muszą się w nim zawrzeć takie elementy jak:

 • dane Twoje i ubezpieczyciela,
 • numer likwidacji szkody,
 • Twoje roszczenie (czego domagasz się od ubezpieczyciela),
 • uzasadnienie Twojego roszczenia (dlaczego masz rację),
 • własnoręczny podpis. 

W uzasadnieniu swojego roszczenia staraj się być maksymalnie merytoryczny. Odpowiedz w 100% na decyzję ubezpieczyciela, punktując każdy jego argument swoim kontrargumentem. Do każdego uzasadnienia dołącz odpowiedni dokument, potwierdzający słuszność Twojego żądania. Na przykład:

 • Jeśli ubezpieczyciel wypłacił Ci kwotę, która nie pokrywa naprawy pojazdu, przedstaw rachunki i faktury wykazujące faktyczne koszty uszkodzonych części. 
 • Ubezpieczyciel stwierdza szkodę całkowitą na Twoim pojeździe (wartość pojazdu - wartość wraku)? We wniosku wskaż przykładowe aukcje samochodowe, które udowodnią, że ubezpieczyciel wycenił wartość wraku na kwotę niemożliwą do uzyskania z jego sprzedaży. 

"Najlepiej, byś w swoim wniosku przewidział, jakie mogą być kontrargumenty ubezpieczyciela na poszczególne żądania zawarte w Twoim wniosku i z góry poparł swoje roszczenia dowodami: dokumentami, fakturami, faktami." – podpowiada prawnik z porównywarki OC/AC mubi.pl

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel mówi „nie”? Nic straconego!

Jeśli ubezpieczyciel negatywnie rozpatrzył Twój wniosek, a więc utrzymał swoją wcześniejszą decyzję dot. odszkodowania, nic straconego. Masz jeszcze 2 drogi dochodzenia swoich roszczeń. 

Pomoc u Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy to druga instancja na drodze do dochodzenia swoich praw u ubezpieczyciela. Możesz się do niego zgłosić, dopiero gdy bezpośredni kontakt z towarzystwem nie przyniesie rezultatu. Rzecznika Finansowego poproś o:

 • bezpłatną interwencję – to skuteczny sposób, zwłaszcza w sytuacji, w której ubezpieczyciel w ogóle nie ustosunkował się do Twojego wniosku. W takim przypadku Rzecznik Finansowy niejako przyłącza się do korespondencji, motywując ubezpieczyciela do odpowiedzi. 
 • postępowanie polubowne (płatne 50 zł) – w tej sytuacji Rzecznik pełni rolę mediatora, pomagając obu stronom wypracować kompromis. 

Skierowanie sprawy na drogę sądową

Ani odwołanie, ani interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosły rezultatu? Pozostaje Ci jeszcze jedna możliwość – skierowanie sprawy na drogę sądową. To rozwiązanie stosunkowo kosztowne, zwłaszcza że nie obejdziesz się bez pomocy prawników. Najpierw poproś więc specjalistów, by oszacowali Twoje szanse na wygraną, dopiero potem wystąp o odszkodowanie do sądu.  

Materiał powstał we współpracy z MUBI.pl