5 rzeczy, których nie wiedziałeś o ubezpieczeniu komunikacyjnym

Ubezpieczenie komunikacyjne to pojęcie określające wszystkie ubezpieczenia samochodowe, w tym ubezpieczenie OC, AC czy assistance. Najczęściej jednak mówi się o ubezpieczeniu komunikacyjnym w odniesieniu do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jakie kwestie są najważniejsze w przypadku ubezpieczania samochodu?

1. Ubezpieczenie OC konieczne dla każdego pojazdu
Nie ma znaczenia, czy właściciel pojazdu korzysta z niego na co dzień, czy też sporadycznie wyjeżdża z przydomowego garażu na niedzielną wycieczkę. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce i nie istotne jest to, czy porusza się on po drogach, czy stoi przez cały rok na parkingu. Nie ma możliwości czasowego zawieszenia ubezpieczenia OC na okres braku użytkowania samochodu. Pamiętać należy też, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem samochodu, a nie kierowcy i jest ono przypisane do konkretnego pojazdu.

2. Wysokość składki OC zależna od miejsca zamieszkania właściciela
Towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczają dla klientów składkę na ubezpieczenie OC, kierując się różnymi parametrami. Dlatego też ten sam samochód można ubezpieczyć za różną kwotę w różnych firmach ubezpieczeniowych. Pod uwagę ubezpieczyciel bierze m.in. wiek i doświadczenie kierowcy, wcześniejszy przebieg ubezpieczenia, wiek samochodu czy rodzaj i markę pojazdu. Co ciekawe, nie bez znaczenia dla wysokości składki ubezpieczeniowej jest to, gdzie rejestrowany jest pojazd. W raporcie serwisu ubezpieczeniowego mFind przygotowanego we współpracy z multiagencją AB Port wskazano, że znacznie niższą składkę na polisę OC kierowcy przyjdzie opłacić np. w Rzeszowie niż w Gdańsku czy w Warszawie. Ubezpieczyciele tłumaczą różnice w cenie tym, że w dużych aglomeracjach miejskich jest więcej samochodów, a więc i większe jest ryzyko wystąpienia kolizji drogowej.

3. Zakres ubezpieczenia zawsze taki sam
Pomimo że wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenia OC komunikacyjne, każda polisa musi mieć taki sam zakres ubezpieczenia zapewniony klientowi. Wynika to z uwarunkowań ustawowych. Oferty polis OC w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych będą natomiast różniły się pomiędzy sobą ceną.

4. Tylko na 12 miesięcy
Nie ma możliwości podpisania umowy ubezpieczenia OC na okres krótszy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem są przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze sprzedażą pojazdów, np. komis samochodowy. Z kolei tryb opłacania składki może być inny. Nie trzeba płacić od razu za pełne 12 miesięcy ubezpieczenia.

5. Automatyczne przedłużanie umowy
Jeśli najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia kierowca nie wypowie dotychczasowej umowy ubezpieczenia, umowa OC przedłuży się automatycznie, choć w każdej chwili klient może wypowiedzieć ją i zapłacić wyłącznie za okres trwania umowy ubezpieczeniowej.